دیالوگ های ماندگار سینما کتاب می شود

کلوزآپ؛ نمای نزدیک از یک شغل رمانتیک عنوان کتابی است که در آن، مجموعه ای از دیالوگ های ماندگار سینمای جهان منتشر خواهد شد. - کلوزآپ؛ نمای نزدیک از یک شغل رمانتیک عنوان کتابی است که در آن، مجموعه ای از دیالوگ های ماندگار سینمای جهان منتشر خواهد شد." به گزارشفانوس"، نیما قلی زادگان نویسنده و فیلمساز مجموعه ای از دیالوگ های آثار شاخص و ماندگار سینمای جهان را در چند دهه ی گذشته، گردآوری و ترجمه کرده ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی