خلف وعده جشنواره فیلم فجر

علیزاده مالک سینما گفت: قرارداد با جشنواره فیلم فجر داشتیم و با توجه به آماده سازی ۲ سالنی که متعهد شدیم از لیست سینماهای مردمی حذف شدیم که جای تعجب فراوان دارد.