برنامه های روز چهارم جشنواره موسیقی فجر / اجرای یکی از اسطوره‌ها

سینماپرس: در روز چهارم جشنواره موسیقی فجر، ۹ گروه و هنرمند داخلی و خارجی در بخش های مختلف به اجرای برنامه می پردازند.