سوالی که مدیری برای چندمین بار با آن مواجه شد/ دهکده توریستی خوزستان را بیشتر بشناسید/ فیلم های سینمایی روی پرده چقدر فروختند؟

برترین اخبار سرویس فرهنگی مورخ 22 دی 96 در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.