فیلم های کمدی پیشتاز جدول فروش فیلم +جدول

فیلم های کمدی خالتور و ثبت با سند برابر است با اختلاف 400 میلیون تومان در رتبه های اول و دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفتند. - فیلم های کمدی خالتور و ثبت با سند برابر است با اختلاف 400 میلیون تومان در رتبه های اول و دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفتند.به گزارش فیلم سینمایی قاتل اهلی در هفته دوم با فروش 511 میلیون و 166 هزار تومان در رتبه سوم جدول فروش قرار گرفت و فیلم به رقم 1 میلیارد و 151 میلیون و 736 هزار تومان رسید. فیلم ...
منبع خبر: بلاغ نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی